bloom-1842611_960_720

10 книг гарною українською мовою

Для того, щоб збагатити свій словниковий запас, потрібно багато читати.

30_main_ukr

В Україні готують до друку абетку-енциклопедію про Тараса Шевченка

Видавництво Старого Лева наприкінці лютого планує випустити абетку-енциклопедію Шевченко від А до Я.

Забужко

Оксана Забужко оприлюднила чуттєвий вірш про війну

Українська письменниця опублікувала проникливий твір.

stys

Василь Стус: поет, який вразив своєю незламністю

Василь Стус – видатний український письменник, який загинув у боротьбі за права людини у СРСР.

16467222_1422712747788705_1643757443_n

Реальна історія кохання на тлі Євромайдану та війни в романі “АМОР[Т]Е”

У «Видавництві 21» 14 лютого вийде роман про любов без плюшу та блискіток.

fullsize

Мудрі цитати письменника Всеволода Нестайка

Наповнені добром та гумором твори Нестайка полюбилися кільком поколінням українців.

zhadan

Жадан пообіцяв віддати кошти від аудіокниги дітям загиблих військових

Український письменник, музикант Сергій Жадан пообіцяв незабаром презентувати аудіокнигу «Тамплієри» й передати виручені від її продажу кошти дітям загиблих військовослужбовців.

blond-1866951_960_720

10 довгих романів на вихідні: від класики до сучасності

Найпоширеніший вид епічної літератури, який розповідає історії про людське життя з її хвилюючими пристрастями і соціальними протиріччями, займає важливе місце у світовій літературі.

Óêðàèíñêèé ïèñàòåëü Ìèðîñëàâ Äî÷èíåö íà öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè Óêðàèíû èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî, â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 7 íîÿáðÿ 2014 ã. Ôîòî Âëàäèñëàâà Ìóñèåíêî / ÓÍÈÀÍ

Оголосили претендентів на премію “Українська книжка року”

Претендентів на щорічну премію Президента України “Українська книжка року” за 2016 рік оголосили в середу у Києві.

Андрухович

Роман Софії Андрухович “Фелікс Австрія” екранізують

Компанія FILM.UA Group придбала права на екранізацію роману української письменниці Софії Андрухович “Фелікс Австрія”.